Oferta

Jakość naszych produktów i usług są dla nas kluczowe. Oferujemy najwyższej klasy panele fotowoltaiczne z gwarancją do 25 lat oraz montaż wykonany przez fachowców, na który przyznajemy 5 lat gwarancji.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Gospodarstw domowych (osób fizycznych) 
 • Przedsiębiorstw 
 • Gospodarstw rolnych, handlowych, sadowniczych, rybackich 
 • Jednostek samorządu terytorialnego 
 • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych 
 • Kościołów i związków wyznaniowych

Korzyści dla naszych klientów:

 • Bezpłatny audyt w miejscu inwestycji
 • Do 25 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne
 • 5 lat gwarancji na montaż z możliwością przedłużenia do 10 lat
 • NOWOŚĆ! Przez 5 lat przeglądy gwarancyjne za 0 zł (co 12 miesięcy)
 • Realizacja wszelkich formalności (dofinansowanie z programem Mój Prąd, wsparcie w pozyskaniu kredytów i leasingów, podłączenie mikroinstalacji do Dystrybutora Energii Elektrycznej)
 • NOWOŚĆ! Monitoring wykonanych instalacji fotowoltaicznych z naszego biura – możliwość szybkiej reakcji na ewentualne usterki
 • Dostęp do monitoringu na laptopie i w telefonie
 • Porady i analizy prawne
 • Kompleksowe doradztwo
 • Opieka posprzedażowa

Realizujemy instalacje fotowoltaiczne:

Na dachach skośnych

Na dachach płaskich

Na gruncie

NOWOŚCI TYLKO w POWER PROFIT

Fotowoltaika - dla kogo ?

elektrownie fotowoltaiczne

Czy to się opłaca ?

Ceny energii elektrycznej rosną z roku na rok, a Ty możesz produkować ją sam.
Potraktuj zakup instalacji fotowoltaicznej jako inwestycję długoterminową - min. 25 lat, która szybko zwróci się w przyszłości.

Jako prosument wyprodukowaną energię w pierwszej kolejności zużywasz na własne potrzeby, nadwyżki odprowadzasz do sieci, mogąc je odebrać gdy produkcja z Twojej elektrowni będzie niższa niż zapotrzebowanie.

Poziom produkcji jest różny dla poszczególnych miesięcy.

DLA KOGO MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE?

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii tryb przyłączenia mikroinstalacji przez zgłoszenie różni się w zależności od statusu odbiorcy końcowego, rozróżnia się prosumenta i wytwórcę.

Prosumentem może być:
+ Gospodarstwo domowe (osoba fizyczna)
+ Jednostka samorządu terytorialnego
+ Kościół i związki wyznaniowe
+ Spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa
+ Przedsiębiorca pod warunkiem, że wytwarza energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością
+ Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, rybackie, sadownicze, hodowlane - pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wytwórcą w mikroinstalacji, w myśl ustawy OZE, jest odbiorca końcowy niebędący prosumentem.

Droga przyłączenia mikroinstalacji
w trybie zgłoszenia

Zainstalowanie
mikroinstalacji
fotowoltaicznej

Zgłoszenie do operatora sieci
dystrybucyjnej faktu zainstalowania
mikroinstalacji

Wymiana licznika
i przyłączenie
mikroinstalacji do sieci

Potwierdzenie operatorowi 
sieci dystrybucyjnej omożliwości
dystrybucji energii elektrycznej

Wytwórca
Uregulowanie spraw 
związanych z umową 
sprzedaży energii elektrycznej

Prosument
Uregulowanie spraw 
związanych z umową kompleksową

Uregulowanie spraw 
związanych z umowami
dystrybucji

ZŁÓŻ ZAPYTANIE