Energia słoneczna dla każdego

Power Profit członkiem wspierającym Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV!

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

SBF Polska PV zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej od producentów urządzeń poprzez dystrybutorów do firm wykonawczych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV.

Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na propagację dobrych praktyk w zakresie doboru, projektowania i wykonania elektrowni fotowoltaicznych.

Główne cele Stowarzyszenia:

– Promocja energetyki fotowoltaicznej
– Tworzenie klimatu do rozwoju polskiej branży fotowoltaicznej
– Opracowywanie standardów w zakresie realizacji inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne
– Opracowanie wytycznych w zakresie programów funkcjonalno – użytkowych
– Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki
– Poprawa jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych
– Stworzenie warunków do rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce
– Przygotowywanie i promocja systemu wsparcia dla elektrowni fotowoltaicznych
– Udział w pracach nad tworzeniem prawa w zakresie odnawialnych źródeł energii
– Edukacja w zakresie instalacji fotowoltaicznych, wsparcie działań z zakresu badań i rozwoju systemów fotowoltaicznych

Powrót
ZŁÓŻ ZAPYTANIE