Energia słoneczna dla każdego

Ulga termoizolacyjna – dowiedz się więcej!

Nowe przepisy dotyczące ulgi termoizolacyjnej

Ulga termomodernizacyjna została w ostatnim czasie przeprocesowana przez ustawodawcę w szybkim terminie i adresuje najpilniejsze potrzeby społeczne. Ma na celu poprawienie jakości systemów grzewczych, ocieplania i termoizolacji budynków co w konsekwencji jest oszczędnością dla podatników ale co najważniejsze pomaga w walce z wszechobecnym smogiem oraz niską jakością powietrza.

Od 2019 roku podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-28 w ramach przedsięwzięcia zwanego ulgą termomodernizacyjną.

Na czym polega ulga?
Odliczenia od podatku można dokonać w pełnej kwocie wydatku, czyli odliczone zostanie kwota jaką ponieśliśmy. Odliczenie obejmuje takie wydatki jak zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia. Projekt zostanie zakończony w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W skład katalogu inwestycji objętych ulgą wchodzą: kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła. Odliczona zostanie również kwota poniesiona przy montażu oraz audycie energetycznym.

Aby odliczyć ulgę należy spełniać kilka warunków:

  • Rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie musi rozpoczynać się audytem
  • Nabywać produkty oraz usługi, które zgodnie z wykazem można odliczać od podatku. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawione przez podmiot niekorzystający ze zwolnienia VAT
  • Ukończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat
  • Odliczać wydatki na bieżąco – koszty poniesione w danym roku rozliczać w odpowiednim roku podatkowym
  • Kwota odliczenia to maksymalnie 53 tysiące złotych, liczone łącznie dla wszystkich inwestycji danego podatnika
  • Jeśli podatnik dostanie zwrot wydatków jak np. dotacje gminne, z funduszy ochrony środowiska, jako ulga podatkowa na podstawie Ordynacji podatkowej, wtedy taki zwrot musi doliczyć do swojego dochodu.

Na co można ponosić wydatki?
Szczegółowy spis wydatków został określony w wykazie – rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dz. U. z 2018 r. poz.2489).

Dotyczy to zarówno kosztów materiałów oraz wszelkich prac ponoszonych podczas modernizacji. Gdy podatnik decyduje się na audyt termomodernizacyjny, to nie musi on zawierać informacji na temat wykorzystywanych materiałów, które polepszą funkcjonalność termiczną budynku. Jest to ogólne określenie działań, które zostaną podjęte. Podatnik ma pełną dowolność przy wyborze materiałów oraz usług. Może również zakupić niezbędne towary, pracę wykonując samodzielnie – wtedy kosztów pracy własnej nie wlicza się do limitów ulgi.

Ulgę rozliczać możemy maksymalnie przez 6 lat od przeprowadzenia audytu energetycznego. Co oznacza, że jeśli zaraz po jego przeprowadzeniu poniesione zostaną wydatki zbyt wysokie by odliczyć je od dochodu, to kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w ocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w roku następnym.

Istotnym punktem o którym należy pamiętać decydując się na skorzystanie z ulgi jest obowiązek wypełnienia punktów wskazanych podczas audytu. Jeśli podatnik poniesie częściowe wydatki i nie dokończy realizacji przedsięwzięcia – będzie musiał odliczoną część zwrócić.

Jakich podatników dotyczy ulga?
Dotyczy osób fizycznych, rozliczających się według skali podatkowej, wg stawki liniowej a także wg ryczałtu od przychodów ewidencyjnych. Warunkiem odliczenia jest, żeby dane wydatki nie były wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Warto pamiętać, że jeśli podatnik posiada kilka nieruchomości to limit jest łączny. Jeśli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte wspólną własnością to limit zostaje podwojony i dotyczy osobno każdego z małżonków. Maksymalne odliczenie dotyczy osób, które poniosły maksymalne koszty w kwocie 53 tysięcy brutto.

Ważnym jest, że ulga obowiązuje również osoby, które rozpoczęły przedsięwzięcie przed 1 stycznia 2019 roku, czyli przed wejściem w życie przepisów ustanawiających ulgę termomodernizacyjną. Jeśli prace rozpoczęły się w latach poprzednich to zgodnie z przepisami, podatnik może odliczyć wydatki, które poniósł w 2019 roku, czyli okresie kiedy ulga obowiązuje. Oczywiście warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiednich faktur VAT.

Powrót
ZŁÓŻ ZAPYTANIE